6.1.11 Kenniscentrum voor het behouden en moderniseren van de kennis over en het gebruik van streektaal en streekcultuur

Wij ondersteunen één provinciebreed publieksgericht programma voor het behouden en uitdragen van streektaal en –cultuur, zodanig dat iedere inwoner van Overijssel hiermee in aanraking kan komen.

Context

Wij voeren de prestatie uit als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016'.

Acties

  1. Monitoren afspraken over één provinciebreed publieksgericht programma.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016