6.1.10 Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten

We maken het starten van grote Overijsselse restauratieprojecten mogelijk door de subsidieregeling restauratie rijksmomenten. Op ieder project krijgt tenminste één leerling uit de restauratiebouw een leerwerkplek aangeboden.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties

  1. Wij maken de start van grote Overijsselse restauratieprojecten mogelijk door middel van de subsidieregeling. Op ieder project krijgt tenminste één leerling uit de restauratiebouw een leerwerkplek.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Cultuurnota 2013 - 2016 PS/2012/153
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016