5.4.3 Acquisitie

Voor de versterking van de economische structuur is het aantrekken van grotere (buitenlandse) ondernemers een belangrijke kans om in Overijssel werkgelegenheid te creëren, nieuwe waardeketens te laten ontstaan en bestaande ketens te versterken. Dit is een prestatie met daarin nieuw beleid. Oost NV voert hierin voor de provincie een specifieke taak uit, samen met de partners en gemeenten.

Context

Dit is een prestatie met daarin nieuw beleid. Oost N.V. voert hierin voor de provincie een specifieke taak uit, samen met de partners en gemeenten.

Acties

  1. Wij faciliteren dat bedrijven uit eigen land en uit het buitenland zich vestigingen in Overijssel.

  2. Wij faciliteren dat banen worden gecreëerd en behouden als gevolg van de acquisities.

  3. Opstellen meerjarige afspraken over de acquisitie activiteiten van Oost N.V.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie heeft de rol van opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel Innovatie en Internationalisering voor investering in Acquisitie gedurende de jaren 2017-2019, zie PS/2016/871 Verwachte behandeling in PS op 9/11/2016