5.1.3 Beheer bestaande participaties werklocaties

In het verleden hebben we de keuze gemaakt om in een aantal specifieke gevallen risicodragend deel te nemen in grondexploitaties, in samenwerking met gemeenten en / of private partijen. Het betreft hier XL Business Park Twente, Zuiderzeehaven en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo. We nemen bij deze werklocaties, naar rato van ons aandeel, een positie in die het mogelijk maakt zeggenschap en sturing uit te oefenen (verbonden partijen).

Context

Acties

  1. Beheer bestaande participatie werklocatie Zuiderzeehaven.

  2. Beheer bestaande participatie werklocatie SPV Stork / Hengelo.

  3. Beheer bestaande participatie werklocatie XL Business Park Twente (RBT).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.