5.1.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties

Naast aandacht voor de ‘basis op orde’ geven we ruimte aan de marktvraag naar ‘topwerklocaties’. Het betreft gebiedsgericht en specifiek maatwerk om datgene te doen wat nodig is om bij de top van Nederlandse kennis- en innovatieregio’s te behoren. De provinciale inspanning leidt daarmee ook tot focus en investeringen van de markt. De meerwaarde van de provincie ligt in het doen van (financiële, deels risicodragende) investeringen voor fysieke ingrepen en meer ontwikkelingsgericht denken/handelen. Maar ook door verbindingen te leggen tussen partijen en het helpen realiseren van (internationale) coalities en allianties. In Twente hebben overheid en bedrijfsleven al vier toplocaties geselecteerd die gelieerd zijn aan Hightech Systems & Materials en Logistiek: Kennispark Twente (innovatiecampus bij de Universiteit Twente), High Systems Park Twente (Thales campus Hengelo), TecBase Twente (bij Luchthaven Twente) en XL Businesspark (Almelo).

Context

Dit is een nieuwe prestatie die voortvloeit uit Plan van Aanpak Commissie Wientjes, TecBase Twente. De provincie richt, ten opzichte van het verleden, haar investeringen in de fysieke infrastructuur nu meer op een beperkt aantal terreinen, de…

Acties

  1. In afwachting van het investeringsvoorstel TecBase Twente (zie prestatie 8.1.5).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel TecBase Twente, zie PS/2016/486