4.6.10 Bijdrage aan gemeentelijke infrastructuurprojecten vanuit Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer

Met deze subsidieregeling stimuleren we de gemeenten tot het realiseren van projecten die een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid en een verkeersveilige leefomgeving.

Context

Het gaat hier om de aanpak van verkeersongevallenconcentraties, scheiding van verkeerssoorten, herinrichting van wegvakken, kruisingen en aansluitingen van oversteekplaatsen. Met name is er aandacht voor een verbetering van de verkeersveiligheid…

Acties

  1. Het subsidiëren van gemeentelijke projecten ter verbetering van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie subsidieert en maakt daarmee gemeentelijke infrastructuur projecten mogelijk.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.