4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten

Ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid realiseren wij de geprogrammeerde Investeringsprojecten Provinciale Wegen zoals aangegeven in de Dynamische Beleidsagenda Mobiliteit (DBA). De DBA is opgenomen als bijlage bij deze begroting.

Context

De provincie heeft als wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig wegennet. Knelpunten in veiligheid, doorstroming en leefbaarheid worden daarom waar mogelijk aangepakt in samenspraak met betrokken wegbeheerders en…

Acties

  1. Start uitvoering aanpak verkeersongevallenconcentraties Hasselt.

  2. Start uitvoering N348 1e fase Lemelerveld.

  3. Start uitvoering N343 Rondweg Weerselo, N331 Zwartsluis-Vollenhove en Traverse Delden.

  4. Afronding N331 Zwartsluis-Vollenhove.

  5. Afronding Traverse Delden.

Toelichting op voortgang

De projecten aanpak verkeersongevallenconcentraties Hasselt,  N348 1e fase Lemelerveld lopen, als gevolg van beroepen op de planologische inpassingen, vertraging op. De N343 Rondweg Weerselo staat "on hold". De gemeente Dinkelland moet, naar aanleiding van een aangenomen motie, eerst voor draagvlak zorgen. De herinrichting van de N331 Zwartsluis-Vollenhove is, op een enkel puntje na, volledig afgerond. De Traverse Delden is in z'n geheel afgerond.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie heeft een rol als wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.