4.6.6 N307 / N23

Ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, voor zowel personen- als vrachtverkeer onderzoeken wij hoe de N307 is om te bouwen tot uiteindelijk een veilige, regionale stroomweg 100 km/uur (2x2).

Context

Door intensief samen te werken met het project Ruimte voor de Rivier (aanleg Reevediep) en de provincie Flevoland wordt een gefaseerde aanpak van de N307 gemaakt die invulling geeft aan de doelstellingen bereikbaarheid en veiligheid.

Acties

  1. Start planstudiefase N307.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor de prestatie is € 0,5 miljoen voor voorbereidingskosten en € 2,0 miljoen voor de versnelde aanleg parallelweg. De verwachting is dat we voor de planstudiekosten in 2016 een bedrag van € 0,1 miljoen besteden. De overige kosten worden naar verwachting in 2017 gemaakt. De kosten voor aanleg van de parallelweg worden naar verwachting in 2017 gemaakt.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het resterende budget à € 0,4 miljoen door te schuiven vanuit 2016 en toe te voegen aan de jaarschijf 2017, op prestatie 4.6.6.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website N307

Mijlpalen:

Besluitvorming verkenning ombouw N307, zie PS/2016/122