4.4.1 Strategische alliantie logistiek in Overijssel

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid voor het goederenvervoer intensiveren wij de samenwerking tussen de logistieke actoren (bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs, kennisinstellingen en overheden) in Overijssel in de vorm van het opzetten en faciliteren van de strategische alliantie logistiek Overijssel. We bepalen nog nader onze rol hierin. Opgave van de strategische alliantie is het opstellen van een uitvoeringsagenda. Onderdelen daarvan zijn onder meer synchromodaal transport, duurzame logistiek en invulling geven aan vestigingsbeleid.

Context

Voorkantsturing op logistiek via actieve samenwerking met stakeholders. Het gaat hierbij niet alleen om de samenwerking binnen Overijssel, maar ook om de profilering van Overijssel als logistieke regio. Hiervoor stellen we via de strategische…

Acties

  1. Opzetten strategische alliantie voor de logistieke samenwerking.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De rol en inzet van de provincie in de strategische logistieke alliantie nog nader te bepalen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Een kaderstellend voorstel aan uw Staten over de vorming van de Strategische Logistieke Alliantie en daarbinnen de rol en inzet van de provincie, ter voorbereiding van de uitvoeringsagenda is vertraagd en zal in Q1 2017 worden aangeboden.