4.2.4 Versterken infrastructuur openbaar vervoer

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid is een optimaal openbaar vervoer systeem van groot belang. Dat vraagt onder meer om een kwalitatief goede openbaar vervoer (OV) infrastructuur. In dat verband investeren we zowel in spoorinfrastructuur als in bus infrastructuuer met als doel de betaalbaarheid van het OV te verbeteren en tegelijkertijd duurzaamheiddoelstellingen na te streven (onder meer elektrificatie van spoorlijnen).

Context

Verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid openbaar vervoer. Realiseren duurzaamheidsdoelstellingen.

Acties

  1. Cofinanciering van de verbetering van het spooremplacement Zwolle. De uitvoering van viersporigheid tot aan de aansluiting Herfte en aanleg van een extra perron spoor Zwolle - Enschede vindt plaats door ProRail. In de rol van regionaal mede- opdrachtgever, houden wij toezicht op deze werkzaamheden.

  2. Meewerken aan onderzoek naar de haalbaarheid van elektrificatie van de spoorlijn Enschede - Munster (door Duitse partner).

  3. Onderzoek optimalisatiemogelijkheden Zwolle - Roosendaal.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder, faciliteerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.