4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en regiotaxi

Een goed concessie- en contractmanagement is vereiste voor een goede en betaalbare uitvoering van het openbaar vervoer (OV) en daarmee van belang om de economische bereikbaarheid te waarborgen. Als opdrachtgever voor het OV is het na aanbesteding van concessies noodzakelijk om deze gedurende de looptijd te beheren en door te ontwikkelen. Concessiemanagement is een doorlopende prestatie, waarbinnen de acties (vooral aanbestedingen) jaarlijks kunnen wijzigen.

Context

Het bestek van de provincie Overijssel en de offerte van de winnende vervoerder vormen daarbij de leidraad. Vanwege schaalvoordeel, maar vooral ook professionaliteit, is al sinds 2010 binnen Oost-Nederland de samenwerking gezocht met de provincies…

Acties

  1. Beheren en doorontwikkelen van de lopende concessies (bus, trein en Regiotaxi).

  2. Monitoren avondritten treindienst Almelo - Deventer.

  3. Opstarten project aanbesteding concessie Midden-Overijssel.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: