4.2.2 Visie openbaar vervoer

Door de economische-, sociale-, technische- en politieke veranderingen in de maatschappij is er behoefte aan een nieuwe OV-visie. Hiermee geven we richting aan de doorontwikkeling en het beheer van het openbaar vervoer in Overijssel om een goede economische bereikbaarheid te borgen. Deze nieuwe OV-visie wordt deels gevoed door de ombouw van het OV (zie prestatie 4.2.1).

Context

De visie kan niet op zichzelf staan, maar moet relaties hebben met andere vervoersvormen en met omliggende gebieden. Een verbinding met de Omgevingsvisie is dan ook noodzakelijk om tot een goede afstemming te komen. Daarbij zullen ruimtelijke…

Acties

  1. Het opstellen van een OV-visie.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is verantwoordelijk voor de aanbesteding, doorontwikkeling en het beheer van de concessies in het openbaar vervoer. Provincie Overijssel richt zich daarbij primair op vervoer met een economische en gemeentegrensoverstijgende functie. Het sociale vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Mogelijk blijft daar nog wel een zekere faciliterende rol nodig, maar dat zal in samenspraak met samenleving en gemeenten nog duidelijk moeten worden.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Het Koersdocument OV is door u in de Statenvergadering van 11 mei 2016 vastgesteld, zie PS/2016/171