10.3.3 Versterken legitimatie van provinciaal bestuur

Transparante procedures waarin op basis van duidelijk vooraf bekendgemaakte criteria, binnen geldende termijnen, weloverwogen en goed gemotiveerde besluiten worden genomen, dragen bij aan de acceptatie van besluiten en de algemene tevredenheid van inwoners van Overijssel over hun bestuur.

Context

Nu de uitvoering van provinciaal beleid in toenemende mate extern wordt belegd en in samenwerking met andere organisaties wordt vormgegeven, is de positie van individuele burgers en hun democratische rechten een aandachtspunt.

Acties

  1. Adequate juridische advisering met nadruk op transparantie, redelijkheid en motivering, de-escalatie en oplossingsgericht.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.