6.2.13 Bevorderen van zelfredzaamheid, innovatieve vermogens, het ondernemerschap en de maatschappelijke inzet van de Overijsselse culturele instellin

In de afspraken met de culturele instellingen stimuleren wij cultureel ondernemerschap. Dit doen we onder andere door het stellen van een eigen inkomstennorm aan onze culturele basisinfrastructuur en door het organiseren van themabijeenkomsten en een congres, waarbij nieuwe verdienmodellen en samenwerking belangrijke thema's zijn.

Context

We voeren deze prestatie uit als onderdeel van de nota Cultuur 2013-2016, De Kracht van Cultuur.

Acties

  1. Monitoren afspraken over eigen inkomstennorm.

  2. Organiseren van een congres voor de culturele sector in Overijssel.

  3. Faciliteren van netwerkbijeenkomsten voor de Basisinfrastructuur instellingen

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016