6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland

We bieden nieuw talent de kans om zich in Overijssel verder te ontwikkelen en de eerste stappen te zetten op het pad van een zelfstandig en ondernemend kunstenaarschap.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties

  1. Productiefonds Overijssel: Met de subsidieregeling 'Versterking productie-aanbod Overijssel' maken wij het starten van minimaal vijf producties mogelijk en met de subsidieregeling 'Nieuwe Makers Overijssel' ondersteunen wij minimaal vier nieuwe makers in hun ontwikkelingstraject.

  2. Wij maken in 2016 de jaarlijkse voorronde van de talentenwedstrijd Kunstbende en het Prinses Christinaconcours in Overijssel mede mogelijk door het verlenen van subsidie.

  3. Wij realiseren prestatieafspraken met de productiehuizen De Nieuwe Oost (DNO) en Kameroperahuis.

  4. Wij stimuleren een interessante podiuminfrastructuur en -programmering door het maken van prestatieafspraken met het Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO), de vier grote poppodia in Hengelo, Enschede, Deventer en Zwolle en met het Filmkenniscentrum.

  5. Wij monitoren de afspraken die we met de beheerder van het Programmeringsfonds, Stichting 4Oost, hebben gemaakt ter versterking van het Overijsselse culturele klimaat.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Cultuurnota 2013 - 2016 PS/2012/153
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016