6.1.12 Uitvoeren van wettelijke en bestuurlijk afgesproken taken op het brede gebied van cultureel erfgoed

Context

Wij voeren deze prestatie uit als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016'.

Acties

  1. Uitvoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg: in stand houden archeologisch depot en aanwijzen gemeentelijke archeologische depots (op verzoek van gemeenten).

  2. Uitvoering van de Monumentenwet 1988 en cultureel erfgoed: Steunpunt cultureel erfgoed Overijssel, Restauratie Opleidingsproject (RIBO), Monumentenwacht en decentralisatieafspraak restauratiegelden rijksmonumenten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016