3.5.5 Beleidsonderzoek

Wij anticiperen op een dynamische omgeving en spelen bij het realiseren van onze ambities in op veranderingen in de samenleving en veranderingen in het juridisch kader (wetswijzigingen, jurisprudentie etc.). Dit krijgt vorm via voorstellen voor beleid die wij in overleg met onze partners ontwikkelen. Waar nodig laten we onderzoek uitvoeren om goed inzicht te krijgen in maatschappelijke vraagstukken.

Context

In 2016 verwachten we onderzoek uit te laten voeren naar mogelijkheden om de synergie tussen economie en natuur te versterken en de verbinding tussen natuur en samenleving te versterken. Daarbij sluiten we waar mogelijk aan op de…

Acties

  1. Uitvoeren van onderzoek en verkenningen voor de ontwikkeling van nieuw beleid dan wel de doorontwikkeling van vigerend beleid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.