3.5.3 Evaluatie natuurpact

Wij leveren een actieve bijdrage aan de evaluatie van het natuurpact waarover de staatssecretaris van Economische Zaken zal rapporteren aan de Tweede Kamer.

Context

In IPO-verband stemmen provincies activiteiten ter uitvoering van de decentralisatieafspraken af en wisselen provincies ervaringen uit. In het natuurpact is afgesproken om de drie jaar de afspraken te evalueren en zo nodig bij te stellen. In…

Acties

  1. Opleveren van de eerste evaluatie van het natuurpact.

Toelichting op voortgang

Rijk en provincies hebben het Planbureau voor de leefomgeving opdracht gegeven voor de evaluatie van het Natuurpact. Het uitvragen van de informatie door het Planbureau heeft meer tijd gekost dan voorzien. De evaluatie zal begin 2017 gereed zijn.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is één van de partners in Samen Werkt Beter. Afhankelijk van het concrete onderwerp aan de orde kan de provincie hierbij meerdere rollen hebben en hierop aangesproken worden.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.