3.5.2 Uitwerking natuurvisie

De Wet Natuurbescherming die in 2016 in werking treedt schrijft voor dat Provinciale Staten een Provinciale Natuurvisie vaststellen. Wij zullen daarom voorstellen de Omgevingsvisie de status te geven van provinciale Natuurvisie. Dit vraagt een herformulering van onze ambitie ten aanzien van Natuur en verankering van nieuwe provinciale taken in de Omgevingsvisie.

Context

Meer dan voorheen is het van belang om te werken aan een goede relatie tussen economie en natuur en de verbinding tussen natuur en samenleving te versterken. De nieuwe Wet natuurbescherming die naar verwachting in 2016 in werking treedt,…

Acties

  1. Uitwerken natuurvisie in de Omgevingsvisie.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.