3.4.3 Verbetering van de leefomgeving rond agrarische bedrijven

Door verbetering van de leefomgeving rond agrarische bedrijven werken wij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een betere balans tussen economie & natuur.

Context

Een goede leefomgeving rond agrarische bedrijven betekent het behouden van een goede basiskwaliteit voor mens en natuur door vermindering van de hinder van agrofoodbedrijven. Wij zetten erop in om de best beschikbare technieken breed te laten…

Acties

  1. Vaststellen en uitvoeren van een provinciale aanpak tot verbetering van de leefomgeving rond agrarische bedrijven.

  2. Inzet en deelname van het Kennisplatform veehouderij en (humane) gezondheid.

Toelichting op voortgang

De provinciale aanpak vormt de kern van de kwaliteitsimpuls agro&food die wordt uitgewerkt in het kader van de revisie van de omgevingsvisie.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro & food in Overijssel 2016 - 2019, zie PS/2016/508