2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees)

Wij doen beleidsonderzoek en verkenningen om de basis kwaliteit van lucht, water, geluid en bodem in de toekomst beter te beschermen. Wij beïnvloeden het beleid van andere overheden om betere randvoorwaarden te realiseren om de basiskwaliteit nu en in te toekomst te herstellen, te behouden en te verbeteren.

Context

Voortzetting van de beleidslijn uit het programma Gezond en veilig Leefmilieu; deel het uitvoeren van onderzoek en verkenningen voor de ontwikkeling van nieuw beleid. Vanuit onze opgaven en belangen beïnvloeden wij de nationale en Europese…

Acties

  1. Verkenning circulaire economie.

  2. Verkenning duurzame ontwikkeling Overijssel.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.