2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Door het tijdig in beeld brengen van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten en door deze mee te laten wegen in besluitvorming, dragen wij bij aan het borgen van de basiskwaliteit van bodem, water, lucht, geluid en (milieu)veiligheid.

Context

Vanuit onze rol als initiatiefnemer brengen wij milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten tijdig in beeld om de milieueffecten goed mee te wegen in besluitvorming (wettelijke plicht). Wij toetsen en adviseren de milieu-…

Acties

  1. Adviseren en toetsen op gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.

  2. Het in beeld brengen van milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) voorgenomen plannen en projecten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.