1.3.1 Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke netwerken

Om de concurrentiekracht van de stedelijke netwerken optimaal te benutten is een actieve rol van de provincie in het stedelijk gebied nog steeds gewenst. Hierbij leggen we actief de verbinding tussen het ruimtelijk (deze opgave) en economisch domein (zie 5. Regionale economie).

Context

Samen met de stedelijke netwerken ontwikkelen we programma’s gericht op:

  • Stimuleren en faciliteren van organische en flexibele ontwikkelingen, ingebed in een langere termijn perspectief op de ruimtelijk-economisch ontwikkeling van de…

Acties

  1. Samen met partners uitwerken van de Urban Agenda en Agenda Stad tot een Overijsselse Agenda Stad

  2. We brengen de Overijsselse agenda in op het niveau van Oost-Nederland, Nederland (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en Europa.

  3. We voeren de lopende afspraken uit ontwikkelagenda’s, werkprogramma’s en/of bestuursovereenkomsten van Netwerkstad Twente, Stedendriehoek-Deventer en Zwolle Kampen Netwerkstad-Spoorzone Zwolle uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Boerman, M. van Haaf, E. Lievers, H. Maij.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 bepalen wij onze rol en samenwerkingspartners in de stedelijke netwerken aan de hand van de maatschappelijke opgave. Wij maken aan de voorkant duidelijk vanuit welke rol wij handelen en wat onze inzet is.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Statenbrief ter informatie, oplevering Overijsselse Agenda Stad, zie PS/2016/426