1.1.6 Ondergrond: driedimensionale ordening van de ruimte

Afwegingen over het gebruik van de ondergrond maken onderdeel uit van integrale ruimtelijke ordening voor bovengrond en ondergrond (driedimensionale benadering). Zo kan de ondergrond een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatopgave.

Context

We zetten de komende jaren in op het integreren van het beleid in de Omgevingsvisie en het versterken van de informatiebasis. Hiermee stimuleren wij dat wij zelf en onze partners de maatschappelijke opgaven driedimensionaal meenemen in hun…

Acties

  1. Verankeren van de driedimensionale ordening van de ruimte (inclusief ondergrond) in de Omgevingsvisie.

  2. De informatiebasis versterken door samen met partners informatie en kennis te ontwikkelen en verspreiden en in de praktijk brengen via bijvoorbeeld experimenten, verkenningen, pilots, werkateliers, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming, subsidies en cofinanciering.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.