10.1.4 Uitvoeren concerncontrol

Om de kwaliteit van ons eigen bestuur en onze organisatie te verbeteren voeren we control uit in de breedste zin van het woord. De basis hiervoor wordt gevormd door het juist benoemen van ambities, beleidsdoelen, prestaties en indicatoren in de Planning & Controlproducten. De monitoring hiervan geeft inzicht in de doeltreffendheid van beleid. Ook het vooraf, tussentijds en achteraf evalueren van beleid zorgt voor een voortdurend leerproces ten aanzien van de beleidscyclus.

Context

Door verbetering van de interne organisatie kunnen we onze maatschappelijke opgaven nog beter uitvoeren.

Acties

  1. We verrichten minimaal zeven audits en / of onderzoeken.

  2. We stellen kaders, controleren en adviseren met betrekking tot controlvraagstukken, waaronder risicomanagement.

  3. We adviseren over de doorontwikkeling van de Planning & Controlproducten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij zijn uitvoerder van deze interne aangelegenheid.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.