10.1.3 Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties

De verantwoording over de inzet van publieke middelen vindt plaats over de geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties. Daardoor is het mogelijk om een inzichtelijke en duidelijke verantwoording te geven van ons handelen.

Context

Wij hebben in 2012 de Monitor Overijssel geïntroduceerd, een digitale voortgangsrapportage voor politiek en maatschappij. We zetten nu de volgende stap in dit proces met een volledig digitale begroting. Daarmee sluiten wij aan bij de…

Acties

  1. De sturings- en verantwoordingsinformatie zal volledig digitaal beschikbaar gesteld worden.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.