9.1.1 Opstellen beleid sociale kwaliteit

In 2016 moet beleid met betrekking tot de invulling van het onderwerp sociale kwaliteit worden opgesteld.

Context

Het Statenvoorstel Sociale Kwaliteit is inmiddels door uw Staten vastgesteld. Wij geven dit jaar vorm aan het uitvoeringsprogramma op basis van de prestaties, zoals deze zijn opgenomen in de Begroting 2017.

Acties

  1. Statenvoorstel voor de invulling van sociale kwaliteit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijkingen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Statenvoorstel 'invulling Sociale Kwaliteit' is vastgesteld op 28 september 2016.