8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

De gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Rivier IJsseldelta heeft als doel de verbetering van waterveiligheid, verbetering van ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en vestigingsklimaat van Zwolle-Kampen Netwerkstad, de toeristische recreatieve infrastructuur, Ecologische Hoofdstructuur en de agrarische structuur. Dit doen we met 15 partners. Daarvoor realiseren wij ondermeer het verlagen van het zomerbed, in combinatie met het aanleggen van het Reevediep.

Context

De uitspraak van de Raad van State kan van invloed zijn op de uitvoering van het project. Onderdeel woningbouw Reevedorp is door Raad van State vernietigd. De impact hiervan op het totale project is beperkt.

Acties

  1. Oplevering projectdeel zomerbedverlaging beneden IJssel Scherenwelle, met als doel verlaging tot -1,0 meter NAP.

  2. Opspuiten van de dijken van het Reevediep.

  3. Oplevering projectdeel zomerbedverlaging.

  4. Oplevering Kogge.

  5. Start aanleg kunstwerken.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij zijn mede opdrachtgever van het project en voor 34% risicodragend in de realisatie van de verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel in combinatie met aanleg hoogwatergeul bij Kampen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website ruimte voor de rivier IJsseldelta