7.3.5 Bestuurs- en concernondersteuning

Wij bewaken en borgen de kwaliteit van de besluitvorming van ons eigen bestuur.

Context

Een nieuwe prestatie. Deze prestatie laat het belang van de verbinding tussen extern en interne processen zien.

Acties

  1. We voeren een logistiek, inhoudelijk en kwalitatief goede coördinatie / ondersteuning uit ten behoeve van ons eigen college en de overleggen op concernniveau van de provinciale organisatie waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen de verschillende overleggen.

  2. We zorgen voor kwalitatief hoogwaarde stukken die begrijpelijk en goed leesbaar zijn (onder andere maximaal vier A4’tjes Statenvoorstellen).

  3. We voeren afstemming met de ondersteuning van de Staten (griffie), zodat de besluitvormingsprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen.

  4. We signaleren ontwikkelingen in het bestuurlijk domein en adviseren ons eigen college vroegtijdig.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.