7.2.4 Trendbureau Overijssel

We bevorderen toekomstgerichte (politieke) besluitvorming bij de overheden in Overijssel door middel van trendverkenningen.

Context

De Overijsselse politiek ziet zich geconfronteerd met ontwikkelingen die buitengewoon ingrijpend zijn (zie bijvoorbeeld de economische crisis) en steeds sneller lijken te gaan (zie bijvoorbeeld de impact van ICT op de samenleving). De vraag naar…

Acties

  1. Het vervaardigen van toekomstverkenningen met relevante partijen binnen en buiten Overijssel.

  2. Het organiseren van bijeenkomsten waar Overijsselse partijen (vaak in samenspraak met externe partijen) toekomstige kansen en bedreigingen bespreken.

  3. Het houden van presentaties en workshops en het publiceren van blogs en artikelen over toekomstige ontwikkelingen in Overijssel.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Trendbureau