7.2.1 Uitvoeren van de participatiecode

Om de maatschappelijke opgaven in Overijssel op een juiste manier op te kunnen pakken in de veranderende samenleving richten wij ons op het ontwikkelen en delen van passende werkwijzen en rolinvullingen aan de hand van de Participatiecode (PS/2014/1080). De participatiecode is opgesteld om inwoners tijdig en effectief te betrekken bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Dit geldt voor onszelf, onze maatschappelijke partners en onze inwoners. Er moet voor een aantal onderwerpen / thema’s / projecten een passende aanpak van participatie en bestuursstijl worden gezocht. De opgestelde participatiecode wordt als instrument gebruikt bij de verdere ontwikkeling van participatie. Gezamenlijk gaan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie met de participatiecode aan de slag over hoe en wanneer deze ingezet kan worden.

Context

Naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel Code Maatschappelijke Participatie (PS/2014/341), het programma Overijssel 20xx en de Participatiecode (PS/2014/1080) onderzoeken wij met Provinciale Staten onze nieuwe rollen in de veranderende…

Acties

  1. Uitvoeren van de Participatiecode.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Samen met Provinciale Staten twee experimenten hoog in de participatieladder behandelen.