7.1.4 Archieftoezicht

Wij hebben de wettelijke taak van archieftoezicht. Hiermee dragen wij bij aan een goede informatiehuishouding bij de overheid (duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) waarmee de bedrijfsvoering van de overheid wordt verbeterd en de positie van de recht- en bewijszoekende burger wordt versterkt. Ten slotte komt het ‘oude’ archief als cultureel erfgoed beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en voor het grote publiek.

Context

De aansluiting van gemeenten, waterschappen en openbare lichamen en de provincie Overijssel op de gemeenschappelijke e-Depotvoorziening van het Historisch Centrum Overijssel is in 2016 mogelijk. Anders dan in andere provincies is in verreweg de…

Acties

  1. Wij voeren het archieftoezicht uit en daarvoor leggen wij inspectiebezoeken af.

  2. Wij organiseren samen met het Historisch Centrum Overijssel drie kennisbijeenkomsten voor de Overijsselse Coalitie Digitale Duurzaamheid en / of het Archiefberaad Overijssel.

  3. Het thema dat als risicogeoriënteerd toezicht voor 2015 - 2016 geldt is projectarchivering en het thema voor 2016 - 2017 is digitale archivering en kwaliteitszorg.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.