6.2.15 Samenwerken met partners aan de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur

Binnen Landsdeel Oost maken wij prestatieafspraken met instellingen die zowel door Rijk als Landsdeel worden ondersteund. Dit geldt ook voor de aanvragen bij het Landelijk Fonds voor de Podiumkunsten en het Mondriaan Fonds. Bovendien wordt ook in Oost-Nederlands verband gewerkt aan een stimulerende omgeving voor cultureel en creatief ondernemen en aan behoud en ontwikkeling van creatief talent.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties

  1. Monitoren van prestatieafspraken met instellingen in Landsdeel Oost die zowel door Rijk als landsdeel Oost zijn gemaakt.

  2. Uitvoeren beleid conform Cultuurmanifest Oost-Nederland.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016