10.3.2 Verminderen juridische risico's

Wij geven besluiten en procedures zo vorm dat juridische risico's zoveel mogelijk worden beperkt, of althans dat het risico in relatie tot (het belang van) de doelen acceptabel is. Waar mogelijk beperken we financiële risico's door het sluiten van verzekeringen.

Context

Ontwikkelingen in de uitvoering van beleid, bijvoorbeeld uitvoering door of met externe partijen en gebruik van relatief nieuwe instrumenten zoals revolving fundconstructies vragen om goede governancestructuren en andere maatregelen ter dekking…

Acties

  1. Uitvoeren audits op onderdelen juridische infrastructuur (bevoegdheden, bekendmaking, meldingen staatssteun, termijnen, WOB-verzoeken).

  2. Beheer provinciale verzekeringsportefeuille en behandelen aansprakelijkstellingen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.