10.2.2 Digitale samenwerking

Met onze samenwerkingspartners creëren we informatie en delen we dat onderling om te komen tot kwalitatief betere besluiten om daarna gemeenschappelijke (beleids)doelen te kunnen realiseren. We zoeken naar mogelijkheden om ICT innovatief toe te passen in het beleidsveld. Onze medewerkers zijn digitaal beter uitgerust om te opereren in de netwerksamenleving. We kunnen digitaal samenwerken door co-creëren of informatie op veilige en betrouwbare manier uit te wisselen. Informatie slaan we duurzaam toegankelijk en veilig op. We hebben de juiste informatie passend bij de organisatie om regie te voeren op uitbestede diensten.

Context

De directe omgeving vraagt steeds meer om digitale samenwerking als manier om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast stelt het Rijk steeds meer voorwaarden aan het doelmatig delen van informatie tussen overheden, bijvoorbeeld voor de…

Acties

  1. Het technisch mogelijk maken van betrouwbare manieren van digitaal samenwerken.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.