10.2.1 Digitaal zaken doen

Burgers en bedrijven hebben vanaf 2017 het recht hun zaken met de overheid veilig en eenvoudig digitaal af te handelen. Hiervoor is een programma opgezet vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Wij kiezen ervoor dit programma te volgen en de implementatie conform plateauplanning uit te voeren. We streven naar 100% digitaal werken en uitwisselen en laten ons leiden door het uitgangspunt ‘digitaal is de norm' te hanteren.

Context

We volgen de plateauplanning van het BZK programma ‘Digitaal 2017’. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waaraan hun dienstverlening in 2020 moet voldoen:

  1. De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal in ons…

Acties

  1. Implementeren Berichtenbox voor bedrijven: voor minimaal één volledig klantproces is de berichtenbox gerealiseerd.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.