10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen

Teneinde mee te kunnen bewegen op de provinciale doelstellingen worden de arbeidsvoorwaarden, regels en regelingen herzien om zodoende de benodigde flexibiliteit te kunnen bieden.

Context

nvt

Acties

  1. Actief deelnemen aan interprovinciaal overleg over arbeidsvoorwaarden vanuit de doelstellingen en belangen van de provincie Overijssel.

  2. Doorvoeren gezamenlijk (interprovinciaal) overeengekomen aanpassingen.

  3. Onderzoek naar lokale regelingen, procedures en beleid, waarbij gekeken zal worden of herziening / afschaffing benodigd is daar waar deze de flexibele inzet van medewerkers beperken.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Wij zijn werkgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.