10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers

De (veranderende) opgaven, vergrijzing, krimp en langer doorwerken noodzaken tot investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Context

De verwachting is dat in de toekomst andere vaardigheden en competenties of talenten benodigd zijn. Als het gaat om de uitstroom vanwege pensionering worden ten aanzien van de vervanging geen issues gezien. Wel is een afname waarneembaar als het…

Acties

  1. Een opleidingsaanbod toegespitst op de provinciale doelstellingen.

  2. Een stevige personele jaarcyclus, waarbij de gesprekken gericht zijn op de (provinciale) resultaten en de daarbij passende ontwikkeling.

  3. Arbeidsmarktoriëntatie en –perspectief bieden door middel van stages, detacheringen en trainingen.

  4. Actuele interne vacaturesite.

  5. Deelnemen aan de Talentenregio.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Wij hebben bij deze prestatie een rol als werkgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.