8.2 Grondbeleid

We faciliteren provinciale opgaven waarbij de grondcomponent een rol speelt. Dit doen we met behulp van de in de nota grondbeleid genoemde instrumenten. De instrumenten hebben betrekking op contractvorming, verwerving, vervreemden en tijdelijk beheer.

Context

In het verleden is dit beleidsdoel niet opgenomen in de begroting. Door de vergroting van het provinciaal grondbezit en de bijbehorende taken op gebied van tijdelijk beheer en vervreemding is gekozen voor een separaat beleidsdoel.